Hạng mục xây dựng routine cá nhân hiện đang được hoàn thiện.. Rất mong mọi người thông cảm và đến lúc hoàn thành Viện làm đẹp sẽ công bố tại GR Facebook : VIỆN LÀM ĐẸP