Hiển thị tất cả 5 kết quả

Các loại mặt nạ SK-II:

  • Mặt nạ nước thần Facial Treatment Mask
  • Mặt nạ trắng da SK II Whitening Source Derm Reviva
  • Mặt nạ nâng cơ SK-II Skin Signature 3d Redefining Mask.
  • Mặt nạ ngủ SK-II Overnight Miracle Mask